Gemeente Veendam stelt nieuwe centrumvisie op

De gemeente Veendam gaat samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken aan een vitaal en leefbaar centrum. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam.

Ontwikkeling centrum

Een nieuwe visie voor het centrum is nodig en gewenst om de huidige situatie te analyseren en tegelijkertijd de koers voor de komende jaren neer te zetten in een concreet uitvoeringsprogramma. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het ontwikkelen van een actuele visie is nu belangrijker dan ooit. Het winkellandschap verandert immers snel en structureel. Dit heeft impact op de vitaliteit van veel winkel- en centrumgebieden, ook in Veendam. In de afgelopen tien jaar is er al veel gebeurd om het centrum te verbeteren. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld en de BIZ is opgestart. In 2019 zijn het Veenlustplein en het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Maar het werk is nog niet af! Belangrijk is dat we nu tot uitvoering komen.”

Interactief proces

De visie en het uitvoeringsprogramma moeten samen een toekomstbeeld vormen voor gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners om samen het centrum van Veendam te versterken. Om tot een visie en uitvoeringsprogramma te komen is een interactief proces opgesteld. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners van het centrum en inwoners van de gemeente worden de komende maanden op verschillende manieren en momenten uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de toekomst van het centrum. Het centrum is immers van ons allemaal. Eind 2022 moet de nieuwe centrumvisie klaar zijn. Voor de uitvoering van het traject heeft de gemeente Veendam Seinpost Adviesbureau ingeschakeld.