Vervolgstappen Centrumvisie Veendam

Voor de zomer zijn wij gestart met het proces om te komen tot een visie voor het centrum van Veendam. Een nieuwe visie voor het centrum is nodig en gewenst om de huidige situatie te analyseren en tegelijkertijd de koers voor de komende jaren neer te zetten in een concreet uitvoeringsprogramma.

Verderkijkers bedankt!

We hebben inwoners en bezoekers gevraagd mee te denken over een visie voor het centrum van Veendam door middel van een enquête. Dat hebben ongeveer 300 personen gedaan. Naast de enquête onder inwoners en bezoekers van het centrum zijn er de afgelopen maanden ook gesprekken en bijeenkomsten geweest met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partijen. 

Hoe nu verder?

Wij gebruiken de opgehaalde ideeën en reacties bij het opstellen van de Centrumvisie. De visie en uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken. Door de enquête en de verschillende gesprekken hebben wij een beeld gekregen van hoe het centrum nu beleefd wordt, wat gewaardeerd wordt en waar er kansen en/of mogelijkheden liggen. Met deze informatie worden een aantal scenario’s ontwikkeld. Het uitgangspunt daarbij is een toekomstbestendige structuur met duidelijke en herkenbare deelgebieden met functies die elkaar aanvullen en versterken. We streven daarbij naar een multifunctioneel centrum met een divers aanbod aan verschillende functies. De scenario’s worden voorgelegd aan ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere partijen. Begin 2023 wordt er een nieuwe centrumconferentie georganiseerd waarbij iedereen die dat wil kan meepraten over de scenario’s. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de Centrumvisie voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over dit traject? Kijk op Veendam.nl/centrumvisie of stuur uw vraag naar centrumvisie@veendam.nl