Organisatie

Alle onderwerpen organisatie

 • Werken bij gemeente Veendam

  In Veendam heeft professionalisering van de organisatie voortdurend de aandacht: we streven naar een efficiënte en hoogwaardige dienstverlening met oog voor de diverse belangen. Vind jij het een uitdaging om hier aan bij te dragen, dan is de gemeente Veendam op zoek naar jou.

 • Regionale programma’s en projecten

  In Oost-Groningen bestaan verschillende programma’s en projecten om de leefbaarheid in de regio te versterken.

 • Wet-en regelgeving

  Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Legesverordening, verordening BIZ-bijdrage, precariobelasting, verordening onroerendezaakbelasting, marktverordening, verordening leerlingenvervoer.

 • Omgevingsdienst Groningen

  De Omgevingsdienst Groningen voert een aantal taken uit in opdracht van de gemeente Veendam. Het gaat hierbij om aanvragen omgevingsvergunning milieu, meldingen activiteitenbesluit (milieumelding) en het milieutoezicht op een aantal bedrijven in onze gemeente.

 • Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Veendam 2021

  Kaders en uitgangspunten voor het handelen van Gemeente Veendam ten aanzien van inkopen en aanbesteden.

 • Inkoop-en aanbestedingenbeleid 2022

  De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken. Kaders en uitgangspunten voor het handelen van Gemeente Veendam ten aanzien van inkopen en aanbesteden

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

 • Programmabegroting 2022 Veendam

  pdf, 3MB

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam presenteert een overschot op de begroting 2022 van € 0,8 miljoen. Op maandag 8 november 2021 besprak de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025.

 • Programmabegroting 2021 Veendam

  pdf, 3MB

  Op maandag 9 november 2020 besprak de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Het college presenteert een sluitende begroting, maar daarvoor zijn extra bezuinigen noodzakelijk.

 • Jaarstukken 2020 Veendam

  pdf, 4MB

  de jaarstukken 2020. Hiermee sluiten we de beleidscyclus 2020 af, die is gestart in november 2019 met het vaststellen van de programmabegroting 2020. Met de jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2020.

 • Zustersteden

  Veendam heeft twee zustersteden, Gniezno in Polen en Kelowna in Canada.