Organisatie

 • Werken bij gemeente Veendam

  Kijk of we op zoek zijn naar nieuwe gemotiveerde collega's.

 • Omgevingsdienst Groningen

  De Omgevingsdienst Groningen voert een aantal taken uit in opdracht van de gemeente Veendam. Het gaat hierbij om aanvragen omgevingsvergunning milieu, meldingen activiteitenbesluit (milieumelding) en het milieutoezicht op een aantal bedrijven in onze gemeente.

 • Programmabegroting 2021 Veendam

  pdf, 3MB

  Op maandag 9 november 2020 besprak de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Het college presenteert een sluitende begroting, maar daarvoor zijn extra bezuinigen noodzakelijk.

 • Inkoopbeleid Gemeente Veendam 2021-2022

  pdf, 361kB

  De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

 • Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Veendam 2021

  pdf, 312kB

  Kaders en uitgangspunten voor het handelen van Gemeente Veendam ten aanzien van inkopen en aanbesteden.