Jaarstukken 2020 Veendam

de jaarstukken 2020. Hiermee sluiten we de beleidscyclus 2020 af, die is gestart in november 2019 met het vaststellen van de programmabegroting 2020. Met de jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2020.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Jaarstukken 2020 Veendam’, pdf, 4MB