Klachtenprocedure aanbestedingen

Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

Heeft u een klacht over een aanbesteding? U kunt online een klacht indienen, houd uw KvK-nummer bij de hand:

Digitale klachtenformulier inkoop

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

In de klachtenregeling aanbestedingen leest u hoe uw klacht in behandeling wordt genomen. U vind deze regeling als bijlage in het Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2021 - 2022 (pdf, 362 kB).

Bij alle inkoop van de gemeente Veendam gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Veendam (pdf, 313 kB)