Let opOp dit moment is de website verminderd bereikbaar en kunt u problemen ondervinden met het invullen van onze formulieren. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Jaarstukken 2020 Veendam

de jaarstukken 2020. Hiermee sluiten we de beleidscyclus 2020 af, die is gestart in november 2019 met het vaststellen van de programmabegroting 2020. Met de jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2020.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Jaarstukken 2020 Veendam’, pdf, 4MB