Mobiliteitsplan Veendam

Mobiliteitsplan Veendam

 • Mobiliteitsplan Veendam 2022 - 2030

  De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan opgesteld. Een aantal maanden geleden vroegen we inwoners en ondernemers om hierover mee te praten en denken. De ideeën en reacties hebben we gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan 2022- 2030 is op 7 februari 2022 vastgesteld.

 • Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030

  pdf, 8MB

  De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan opgesteld. Een aantal maanden geleden vroegen we inwoners en ondernemers om hierover mee te praten en denken. De ideeën en reacties hebben we gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan 2022- 2030 is op 7 februari 2022 vastgesteld.

 • Maatregelenplan Verkeersveiligheid

  pdf, 6MB

  Het college van de gemeente Veendam heeft in 2018 besloten om aan de hand van de verkeersveiligheidsmeter en de verkeersveiligheidsrapportage een maatregelenplan op te laten stellen. Dit maatregelenplan moet voorzien in concrete maatregelen die de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen op korte termijn verder verbeteren.