Wet-en regelgeving

Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  • Verordeningen en regelingen

    De gemeenteraad van Veendam stelt verordeningen vast. Deze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Na publicatie kunt u op de pagina lokale wet-en regelgeving van de overheid de verordeningen en regelingen doorzoeken en inzien.

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

    Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bekendmakingen, inkoop en aanbestedingen, koopavond, winkeltijden, rampenbestrijding.