Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wilt u weten welke regels in de gemeente gelden op het gebied van openbare orde en veiligheid? Kijk hiervoor in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die voor iedereen in gemeente Veendam gelden. Deze regels zorgen ervoor dat Veendam netjes en leefbaar blijft. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor het houden van evenementen, voor het plaatsen van objecten op straat of voor het aanleggen van een uitrit. Ook staan er regels in die overlast tegengaan, bijvoorbeeld overlast door geluid.

APV van gemeente Veendam