Programmabegroting 2021 Veendam

Op maandag 9 november 2020 besprak de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Het college presenteert een sluitende begroting, maar daarvoor zijn extra bezuinigen noodzakelijk.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Programmabegroting 2021 Veendam’, pdf, 3MB