Programmabegroting 2022 Veendam

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam presenteert een overschot op de begroting 2022 van € 0,8 miljoen. Op maandag 8 november 2021 besprak de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Programmabegroting 2022 Veendam’, pdf, 3MB