Warmtevisie

Waarom nu al bezig met de Warmtevisie? Op weg naar een duurzaam Veendam.

In 2050 moeten de doelen uit het Klimaatakkoord gehaald zijn. Daarin is onder andere afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van woningen. Iedere gemeente in Nederland stelt daarom een Warmtevisie op, waarin de overgang naar duurzame bronnen beschreven staat.

Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron. Alle woningen in Veendam van het aardgas afhalen is een ingewikkelde en enorme klus. Gelukkig hoeft het niet van vandaag op morgen te gebeuren. Maar om 2050 te halen moeten we de komende jaren wel gaan starten. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover gaat de Warmtevisie.

Wat is de Warmtevisie?

De Warmtevisie is een eerste verkennende stap op weg naar aardgasvrij wonen. In de Warmtevisie kijken we bijvoorbeeld in welke wijken welke oplossing het meest voor de hand ligt. Elke vijf jaar maken we een vernieuwde versie. En de komende jaren gaan we per buurt uitgebreid in gesprek met de bewoners. We hebben het samen over de uiteindelijk meest geschikte aardgasvrije warmte-oplossing voor die buurt.

Warmtevisie vastgesteld

Maandag 7 maart is de Warmtevisie Veendam vastgesteld.

Warmtevisie gemeente Veendam 2022 (pdf)

Wijkpaspoort

Via het wijkpaspoort van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gegevens over uw wijk te raadplegen. In dit wijkpaspoort vindt u onder andere gegevens over de woningvoorraad, het energieverbruik, energielabels en sociale kenmerken van de wijk.

Wijkpaspoort Veendam

Voor het wijkpaspoort klikt u op de website van het Wijkpaspoort op de knop 'Ga naar de Datavoorziening'.

Voor het wijkpaspoort klikt u op de website van Wijkpaspoort Veendam op de knop 'Ga naar de Datavoorziening'.