Arbeidsduur, werktijden, flexibel werken

Flexibel werken

In een volledige baan werk je per week gemiddeld 36 uur. Voor parttimers wordt het aantal te werken uren naar rato berekend. Het dagvenster zijn de tijden waarbinnen je kunt werken en loopt van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur. Het “4x9 uur werken” is in overleg een mogelijkheid afhankelijk van jouw functie en/of werkzaamheden.

Werk je niet volgens een vast rooster, dan verricht je jouw werkzaamheden in principe binnen het dagvenster. Binnen de marges van het dagvenster heb je vrijheid in het bepalen van je werktijden. Dit is afhankelijk van de bedrijfsvoering (denk hierbij aan de bezetting) en gaat altijd in goed overleg met je leidinggevende. Voor het werken volgens rooster door bijvoorbeeld onregelmatige werktijden gelden andere afspraken.

Thuiswerken

Thuiswerken behoort bij ons tot de mogelijkheden. Hiervoor treed je in overleg met je leidinggevende. Uiteraard ligt de mate van thuiswerken en de frequentie hiervan onder andere aan jouw werkzaamheden. Wanneer jij bijvoorbeeld toezichthouder bent in ons gemeentelijk zwembad is thuis werken voor jou geen optie.