Integriteit

Integriteit is belangrijk voor de gemeente Veendam. Het is de kurk waarop een rechtvaardige samenleving drijft. De organisatie kan alleen goed functioneren als de inwoners vertrouwen hebben in het bestuur en de werknemers van de gemeente Veendam. Dat vertrouwen kunnen we onder andere bewerkstelligen door integer te handelen. Door zelf het goede voorbeeld te geven. We hebben daarom een integriteitscode afgesproken met elkaar. Iedereen die bij de gemeente Veendam komt werken legt daarom de ambtseed of -gelofte af. Ook vragen wij van elke nieuwe werknemer een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat je (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in onze organisatie.