Salaris, vergoedingen, IKB

Salaris

De gemeente Veendam maakt gebruik van het functiewaarderingssysteem HR21. Alle functies zijn binnen dit systeem ingedeeld. Hieraan gekoppeld zijn de salarisschalen. Bij indiensttreding wordt gedurende het arbeidsvoorwaardengesprek bepaald hoe je wordt ingedeeld in de salarisschaal. De salarisschalen staan in de CAO Gemeenten.
Vergoedingen

Mogelijk heb je recht op extra vergoedingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verrichten van werkzaamheden als BHV’er of als je lid bent van het anti-agressie team. Dit is afhankelijk van jouw (extra) werkzaamheden en zal, indien aan de orde, bij het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde komen.

Individueel Keuze Budget

Naast je salaris beschik je ieder kalenderjaar over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05% (peil 2021) van je bruto jaarsalaris. Iedere maand bouw je een deel op. Voor welke doelen je dat geld inzet, is aan jou. Je krijgt dus meer zeggenschap. De mogelijke doelen zijn de volgende:

  • Het budget uit laten betalen voor extra inkomen;
  • Het financieren van een opleiding, onder bepaalde voorwaarden;
  • Fiscaal gunstig uitruilmogelijkheden, te weten: vakbondscontributie, contributie sport- en culturele lidmaatschappen en uitruil woon-werk (hieronder nader uitgelegd).

Uitruil reiskosten woon-werk

Wij kennen geen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Wel kun je de fiscale ruimte voor een vergoeding van woon-werkverkeer optimaal benutten door het afzien van (een deel van) je IKB en dit onbelast te ontvangen. Het maakt hierbij niet uit van welk vervoersmiddel je gebruik maakt. Dit geldt alleen voor woon-werkverkeer wat jij daadwerkelijk reist ongeacht het vervoersmiddel. Je kunt dus niet uitruilen op de dagen dat jij thuis werkt. 

Koop- en verkoop van verlof

Jaarlijks kun je als medewerker vakantie uren kopen met een maximum van viermaal jouw normwerktijd per week.
Eenmaal per jaar kun je bovenwettelijke verlofuren verkopen, met een maximum van 72 uur bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Pensioen

Wanneer je bij een gemeente werkt, bouw je automatisch pensioen op bij het pensioenfonds ABP. De aanmelding bij het ABP wordt door de gemeente geregeld bij je indiensttreding. Pensioen is het inkomen dat je ontvangt als je stopt met werken, als je arbeidsongeschikt raakt of voor je nabestaanden als je overlijdt.

Collectiviteitskorting zorgverzekering

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft bij een aantal ziektekostenverzekeraars collectieven afgesloten, waar werknemers aan deel kunnen nemen. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraar(s) pakketten afnemen. Op de website www.collectiefzorgaanbod.nl  kun je een vergelijking maken tussen de pakketten die de verzekeraars aanbieden. Een eventuele overstap kan overigens alleen per 1 januari van elk jaar.

Tegemoetkoming Zorgverzekering

De Cao Gemeenten kent een tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw salaris. De tegemoetkoming wordt in de maand december uitbetaald.