Verlof

Spaaruren en verlof

Iedere werknemer heeft recht op (vakantie)verlof. Wie fulltime in dienst is heeft in ieder geval recht op 144 uur basisverlof per jaar. Daarnaast ontvang je 14,4 uur compensatieverlof en eventueel leeftijdsverlof. Voor deeltijd werknemers geldt een evenredig aantal uren naar rato van de deeltijdfactor. Als je meer verlof nodig hebt, kan je dit bijkopen in het Individueel Keuze Budget. 

Buitengewoon verlof

De Wet Arbeid en Zorg is van toepassing. Deze wet regelt dat je in de gelegenheid worden gesteld om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. In bijzondere situaties heb je op grond van de Wet Arbeid en Zorg o.a. recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. In situaties waarin dit speelt gaat jouw leidinggevende met jou in gesprek om samen tot de beste oplossing te komen. 

Betaald ouderschapsverlof

Je hebt op grond van de Wet arbeid en zorg recht op 26 weken ouderschapsverlof voor ieder kind onder de 8 jaar. 13 weken hiervan is (deels) betaald en 13 weken is volledig onbetaald ouderschapsverlof. Het verlof is bedoeld om naast een betaalde baan tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken. Verder kennen wij voor de partners (aanvullend) geboorteverlof.