Cameratoezicht

Het college van B&W en de gemeenteraad zullen binnenkort opnieuw een beslissing nemen over het gebruik en de posities van de camera’s. Zodra deze beslissing is genomen zal op deze plaats de geactualiseerde versie van de kaart komen te staan.