Flyeren (reclamemateriaal verspreiden)

Als u in de openbare ruimte reclame- of strooibiljetten uitdeelt aan het publiek, noemen we dit flyeren. Dit mag in Veendam zonder vergunning.

De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. Meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

Voorwaarden

  • Het uitdelen van flyers mag niet gepaard gaan met het plaatsen van materialen op de openbare weg (bijvoorbeeld een auto op het trottoir of een kraampje van waaruit de zaken worden uitgedeeld).
  • Degene die de flyers uitdeelt is verantwoordelijk voor het opruimen van de flyers die door het publiek worden weggegooid.
  • In het overdekte winkelcentrum en andere besloten winkelgebieden (zgn. semi-openbaar terrein) is het verboden zonder toestemming van de eigenaar flyers uit te delen.

Aanpak

U kunt uw plannen melden op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken, telefoonnummer: 0598 652222