Gebruiksmelding evenement in bouwsel

Als u een evenement in een bouwsel (zoals een tent) of op een ruimtelijk begrens gebied (zoals bij een openluchtfestival) organiseert moet u mogelijk hiervoor een gebruiksmelding doen.

Er geldt een meldingsplicht en gebruiksvoorschriften voor een evenement in een bouwsel of op een ruimtelijk begrensd gebied.

U doet een melding als het gaat om een bouwsel of ruimtelijk begrensd gebied:

 • waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging meer dan 10 mensen in kunnen slapen.
 • waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn.
 • waarin verzorging wordt geboden aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk) (bijvoorbeeld kinderopvang.

Voorwaarden

Naast een eventuele meldingsplicht zijn er voor elk evenement (ook zonder een tent) standaard gebruiksvoorschriften van toepassing. Hierbij moet u denken aan een maximale hoeveelheid aan brandgevaarlijke stoffen, het gebruik van bakwagens, of de toegankelijkheid van vluchtroutes. Deze gebruiksvoorschriften kunt u vinden in hoofdstuk 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Aanpak

U doet de melding schriftelijk of online via het Omgevingsloket:

Gebruiksmelding brandveilligheid doen

Bij de melding stuurt u het volgende mee:

 • Een situatietekening. Geef aan waar het noorden is.
 • Een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding die objecten groter dan 25m2 aangeeft en brandgevaarlijke objecten.
 • Een plattegrond van iedere tent (bouwsel) dat voor meer dan 150 personen bedoeld is. Hierop geeft u aan:
  • hoeveel mensen erin kunnen.
  • hoeveel ruimte ieder aanwezig persoon dan heeft (rekening houdende met inventaris zoals stands, podia e.d.).
  • wat er in de ruimte gebeurt (zoals een feest, vergadering, horeca).
  • welke spullen erin staan.
  • Alle veiligheidsmaatregelen zoals:
   • Vluchtroutes en nooduitgangen met de aanduiding daarvan en breedtes van de uitgangen.
   • Draairichting van eventuele deuren.
   • Noodverlichting.
   • Brandblusapparaten.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.