Oudejaarsvuren

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van Veendam. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing aanvragen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden:

  • Vreugdevuren tijdens de jaarwisseling moeten vóór 1 december zijn ingediend bij de gemeente.
  • De  eigenaar van de grond waarop het vreugdevuur wordt aangelegd moet toestemming geven voor het vreugdevuur.
  • De aanvraag moet een situatietekening op schaal *(minimaal 1:1000) bevatten. Daarom moet de locatie van het vreugdevuur staan, met daarbij de afstanden tot de kwetsbare omgeving (gebouwen, rieten daken, natuurterrein, opslag van hooi/stro). Op de tekening moeten ook de aanwezige hoogspanningsleidingen, ondergrondse buisleidingen en kabels en open (blus)water zijn aangegeven.
  • De aanvrager is op de hoogte van de voorwaarden en voorschriften behorende bij de ontheffing.
  • De aanvrager van de ontheffing moet meerderjarig zijn.
  • De ontheffing moet te allen tijde getoond kunnen worden aan toezichthoudende ambtenaren.

Bijzonderheden

Schade

Het verbod is er niet voor niets: een oudejaarsvuur veroorzaakt veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moet hersteld worden en die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Een oudejaarsvuur kan bovendien gevaarlijk zijn voor omstanders of omliggende panden. De rook kan voor veel overlast zorgen. Op het moment dat de politie en gemeente constateren dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, wordt actie ondernomen en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met de gemeente.

Wetten

Aanpak

Wilt u tijdens oud & nieuw toch een oudejaarsvuur? Er een mogelijkheid tot een ontheffing onder een aantal voorwaarden.

Doe uw aanvraag voor een ontheffing uiterlijk 1 december bij de gemeente. De ontheffing vraagt u online aan:

Ontheffing vreugdevuur aanvragen

  • Lees de voorwaarden goed door
  • Houd uw DigiD bij de hand
  • Vul het formulier volledig in

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.