Parkeren in het centrum

U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren. Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Parkeerschijf in de blauwe zone

U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart en vergunninghouders kunnen op de daarvoor aangewezen parkeerplek parkeren zonder parkeerschijf.

Zo gebruikt u de parkeerschijf

  • U parkeert in een hiervoor aangewezen parkeerplek
  • U plaatst de pijl van de parkeerschijf op het eerstvolgende streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. De schijf is ingedeeld in tijdsperiodes van een half uur. Er zijn streepjes voor elk uur en voor elk half uur. Stel: het is 14.05 uur, dan stelt u uw schijf in op 14.30 uur. Vervolgens kunt u dan tot 17.00 uur parkeren.
  • U plaatst de parkeerschijf zichtbaar achter uw voorruit of op het dashboard.
  • De parkeerschijf dient u te gebruiken tussen 9.00-18.00 uur van maandag t/m vrijdag.
  • Zaterdag en zondag hoeft u de parkeerschijf niet te gebruiken.

Ontheffing korte periode

Indien u, bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden, uw auto moet parkeren buiten de daarvoor geldende weggedeelten dan kunt u een (dag) ontheffing bij de receptie van het gemeentehuis ophalen. Dit is een ontheffing voor een zeer korte periode (één of enkele dagen).

Permanente ontheffing aanvragen

Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente via de pagina parkeerontheffing voor bewoners.