Openstelling van de ovonde (deelgebied 1) voor het doorgaand verkeer

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het aanbrengen van de asfaltverharding en de wegmarkering. De verwachting is dat woensdag 29 maart 2023 de ovonde (deelgebied 1) opengesteld wordt voor het doorgaand verkeer.

Voor fase 2 is het doorgaand verkeer op de Korte Leegte en de Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de nieuwe ovonde gestremd. Het gemotoriseerde verkeer kan gebruik maken van de ovonde en de aansluitende wegen m.u.v. de rijbaan Boven westerdiep. Hier wordt vanaf volgende week gewerkt aan de aanleg van een verkeersplateau op de kruising met de Jan Salwaweg. De rijbaan Boven Westerdiep wordt weer opengesteld voor het doorgaand verkeer na afronding van deze werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting medio april afgerond.

Het fietsverkeer komende vanaf het zuiden welke richting scholengemeenschap Winkler Prins en het centrum gaat wordt geadviseerd om vanuit de J. G. Pinksterstraat / Prins Hendrikplein / ovonde te rijden. Zie tekening voor de beschikbare routes.Adviesroute fase 2