Start fase 2 aanleg ovonde en vernieuwing Sorghvlietlaan

In de Sorghvlietlaan wordt het groen opnieuw ingericht met beplanting en nieuwe bomen. Ook zal hier een nieuwe asfaltverharding worden aangebracht. Er komt een fietsverbinding, waardoor het indoorcentrum beter bereikbaar wordt vanuit het noorden. De fietsroute ter hoogte van het voormalige busstation wordt hersteld. Deze sluit aan op het vrij liggende fietspad aan de Korteleegte. Hiermee wordt een veiliger route gecreëerd richting het Leer- en Sportpark. Daarnaast krijgt de brandweer een directe ontsluiting op de Sorghvlietlaan.

Op woensdag 29 maart wordt onder voorbehoud van de weersomstandigheden en andere externe factoren gestart met de tweede fase van de werkzaamheden. De verwachting is dat de tweede fase na de zomervakantie klaar zal zijn. Na deze fase starten de werkzaamheden op het oude Arrivaterrein. Over de start van deze fase wordt u op de website over geïnformeerd. De gehele aanleg en herinrichting zal naar verwachting eind 2023 zijn afgerond. De kruising Boven Westerdiep/Jan Salwaweg zal begin april weer opengesteld worden voor het doorgaande verkeer.

Meer informatie over de omleidingen