Omleidingen

Vanwege de werkzaamheden zijn er vanaf 7 november 2022 omleidingen voor het verkeer. Deze worden met borden aangegeven. Via deze webpagina houden wij u op de hoogte voor de dan geldende omleidingen.

Omleidingen fase 1 (deelgebieden 1 en 2)

Hoofdomleiding (vanaf 7 november 2022)

Het gemotoriseerd verkeer (auto’s, motoren etc.) wordt omgeleid.

Omleiding fietsverkeer

Voor het fietsverkeer richting het centrum en richting Winkler Prins (Raadsgildenlaan) is een omleiding ingesteld.

Op de kaart zijn de gesloten wegen aangegeven met rood-wit gestreepte borden.

Deelgebied 2 omleidingen (vanaf 27 februari 2023)

Vanaf maandag 27 februari 2023 is de kruising Buitenwoellaan met de R.H. van Deestweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Medio maart zal de aannemer aanvangen met het aanbrengen van de asfaltverharding. Wanneer de asfaltverharding is aangebracht zal de ovonde inclusief de aansluitende wegen worden opengesteld voor het verkeer.

Door de werkzaamheden aan de kruising R. H. van Deestweg wordt het doorgaand verkeer voor de R.H. van Deestweg gestremd. De verbinding Langeleegte-Centrum zal daardoor gereden moeten worden via de Buitenwoellaan, Raadsgildenlaan en Beneden Westerdiep. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de aangegeven omleiding van en naar het centrum.

Omleidingen fase 2 (deelgebied 3)

In de Sorghvlietlaan wordt het groen opnieuw ingericht met beplanting en nieuwe bomen. Ook zal hier een nieuwe asfaltverharding worden aangebracht. Er komt een fietsverbinding, waardoor het indoorcentrum beter bereikbaar wordt vanuit het noorden. De fietsroute ter hoogte van het voormalige busstation wordt hersteld. Deze sluit aan op het vrij liggende fietspad aan de Korteleegte. Hiermee wordt een veiliger route gecreëerd richting het Leer- en Sportpark. Daarnaast krijgt de brandweer een directe ontsluiting op de Sorghvlietlaan.

Luchtfoto Ovonde Sorghvlietlaan aan de start van fase 2

Klik op de foto voor een vergroting.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

Op woensdag 29 maart 2023 wordt onder voorbehoud van de weersomstandigheden en andere externe factoren gestart met de tweede fase van de werkzaamheden. De verwachting is dat de tweede fase na de zomervakantie klaar zal zijn. Na deze fase starten de werkzaamheden op het oude Arrivaterrein. Over de start van deze fase wordt u op de website over geïnformeerd. De gehele aanleg en herinrichting zal naar verwachting eind 2023 zijn afgerond. De kruising Boven Westerdiep/Jan Salwaweg zal begin april weer opengesteld worden voor het doorgaande verkeer.

Wat gaat u als weggebruiker merken

De rijbaan Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de nieuwe aangelegde ovonde en de rijbaan Jan Salwaweg zijn in deze fase gestremd voor het doorgaand verkeer. Er worden omleidingsroutes ingesteld ook voor voetgangers en fietsers. Op de bijgevoegde kaart ziet u de afsluitingen vanaf 29 maart 2023.

Korteleegte

De werkzaamheden in de Korteleegte worden afgerond in fase één. Vanaf 29 maart 2023 zal deze daardoor weer beschikbaar zijn voor aanwonenden. De Korteleegte blijft echter afgesloten voor het doorgaande verkeer (i.v.m. afsluiting Sorghvlietlaan). Het doorgaande verkeerd wordt geacht via de nieuwe ovonde te rijden.

Ovonde 

Een groot voordeel voor u als weggebruiker, bij de start van fase twee, is dat de ovonde opengesteld zal worden voor het verkeer. Deze is bereikbaar vanaf de Buitenwoellaan, Prins Hendrikplein en de Langeleegte.

Tropiqua 

Parkeren voor Tropiqua kan tijdens fase twee op het Jan Salwaplein en op de nieuw aangelegde parkeerplaats op het Aquapark. Vanaf beide kanten worden er looproutes aangegeven richting de ingang van Tropiqua. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, waardoor het zwembad te allen tijde te voet goed bereikbaar is.

Kaart omleiding fase 2 Sorghvlietlaan Ovonde

Klik op de kaart voor een vergroting.

Omleidingen fase 3 (deelgebied 4)

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

 De deelgebieden staan beschreven op de pagina Planning werkzaamheden.