Ik heb een herinneringsbrief gekregen dat ik voor 25 september 2021 gegevens over mijn inkomen moet inleveren.

Vraag

Ik heb een herinneringsbrief gekregen dat ik voor 25 september 2021 gegevens over mijn inkomen moet inleveren.

Antwoord

Neemt u deel aan de gemeentepolis maar heeft u n.a.v. de eerste brief geen gegevens ingeleverd? Dan hebben wij u een herinneringsbrief gestuurd. Dit omdat wij uw gegevens nog niet hebben ontvangen. Als u uw inkomensgegevens voor 25 september 2021 aanlevert, doen wij ons best om u voor 1 oktober a.s. te informeren.