In de herinneringsbrief staat dat ik voor 25 september 2021 de gegevens over mijn inkomen moet inleveren. Dit is wel erg kort dag.

Vraag

In de herinneringsbrief staat dat ik voor 25 september 2021 de gegevens over mijn inkomen moet inleveren. Dit is wel erg kort dag.

Antwoord

Dit is een herinneringsbrief. Het klopt dat nu u 10 dagen de tijd heeft om de gegevens over uw inkomen in te leveren.  Dit heeft er mee te maken dat wij voor 1 oktober 2021 aan de Menzis moeten doorgeven of u aan de voorwaarden voldoet en deelnemer kunt blijven. Of dat wij u per 1 januari a.s. moeten afmelden. Dit willen wij zorgvuldig doen want het is een belangrijk besluit. Op basis van dit besluit krijgt u na 1 oktober (doorgaans november) een nieuw aanbod van Menzis voor het jaar 2022.