Waarom moet ik ook inkomensgegevens inleveren over mijn partner?

Vraag

Waarom moet ik ook inkomensgegevens inleveren over mijn partner?

Antwoord

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt de inkomensgrens naar 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de hoogte van uw gezinsinkomen. Hiermee wordt bedoeld het inkomen van u en uw partner samen. Het maakt daarbij niet uit of uw partner bij een andere zorgverzekeraar verzekerd is.