Eenmalige energietoeslag

We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken.

Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800,00 per huishouden.

Let op: u kunt de regeling aanvragen tot en met 30 juni 2022. Daarna sluit de regeling automatisch. U kunt dan niet meer aanvragen. 

Inkomensgrenzen per 1 januari 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

Let op: bij medebewoners / kostendelers (bijv. meerderjarige inwonende kinderen) gelden er andere, lagere bedragen.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd*     
 Alleenstaand (ouder)          € 1.244,54   € 1.382,89* 
Samenwonend/getrouwd          € 1.777,92  € 1.872,49* 

 *Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 voor een alleenstaande en € 43,00 bij een echtpaar niet zien als inkomen. U vult op de aanvraag het volledige pensioen bedrag in, en wij passen de vrijlating toe bij de het bereken van het inkomen.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Veendam;
 • u bent Nederlander of wordt hiermee gelijkgesteld;
 • u woont in een zelfstandige woning;
 • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. heeft een laag inkomen (kijk hiervoor in het schema).

Geen recht (uitsluitingsgronden) op eenmalige energietoeslag als:

 • u 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • u student bent en studiefinanciering (WSF) ontvangt;
 • u kamerbewoner bent;
 • u in een instelling woont (bijvoorbeeld zorg- of verpleeginstelling, revalidatiecentrum  of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u ingeschreven staat op een briefadres in de gemeente en u heeft geen eigen woonadres;
 • u in voorarrest of detentie verblijft;
 • u al eerder de energietoeslag heeft ontvangen.

Tijdelijke verruiming bijzondere bijstand voor energiekosten

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar heeft u wel aantoonbaar hoge kosten die u niet zelf kunt dragen? Mogelijk kunt u (binnenkort) bijzondere bijstand aanvragen. De bijzondere bijstand is extra geld voor inwoners met een laag inkomen, die door een bijzondere situatie hoge kosten hebben. Meestal is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van de energiekosten. Maar de hoge stijging van de energiekosten vragen nu om extra maatregelen. U kunt op dit moment nog geen bijzondere bijstand aanvragen voor deze energiekosten. Wij zijn bezig om dit mogelijk te maken. Zodra wij hier meer over weten informeren we u via deze pagina.

Niet iedereen hoeft de energietoeslag aan te vragen

Ontving u in februari 2022 een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente? En voldoet u aan de voorwaarden voor de energietoeslag? En zijn de uitsluitingsgronden niet van toepassing? Dan wordt de energietoeslag automatisch aan u toegekend. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Belangrijk om te weten: we betalen één toeslag per huishouden, omdat u met elkaar één energiecontract heeft. U ontvangt voor 12 april een brief waarin staat dat aan u  € 800,00 wordt toegekend. Wilt u dit geld niet ontvangen? Geef dit dan voor 12 april 2022 aan ons door. Dan betalen wij de toeslag niet aan u uit.

Ontvangt u geen uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente?

En voldoet u wel aan de voorwaarden? En zijn de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen. De aanvraag kunt u indienen op deze website.

Ontvangt u een bijstandsuitkering (AIO) van de Sociale verzekeringsbank?

Dan moet u zelf de energietoeslag bij de gemeente aanvragen. U krijgt het niet automatisch toegekend. Het bericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is niet correct. 

Aanvraag

Bij de aanvraag moet u een aantal gegevens toevoegen. Onderstaande gegevens moet u toevoegen:

 • Geldig identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort, vreemdelingendocument)
 • Bewijsstuk van uw inkomen (loon-uitkeringsspecificatie, alimentatie etc.)

De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij verwachten veel aanvragen waardoor de afhandeling van uw aanvraag mogelijk langer kan duren dan u van ons gewend bent. Als u er voor zorgt dat u de aanvraag compleet inlevert, dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Heeft u nog vragen?

veelgestelde vragen over de eenmalige energietoeslag

U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0598 652222.

Hulp bij geldzaken

Vindt u het af en toe lastig om de rekeningen te betalen? Of lukt het nu nog wel, maar straks niet meer? U hoeft het niet alleen te doen. Wij hebben, samen met De Basis (voorheen Compaen) professionals die met u mee kunnen kijken. Onze hulp is gratis. Kijk voor meer informatie op onze website Hulp bij geldzaken.

Tijdelijke verlaging van de energiebelasting

De eenmalige energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief op energie. Met die belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde energierekening gecompenseerd. Deze verlaging geldt voor alle huishoudens in Nederland. En wordt uitgevoerd door uw energieleverancier. U ziet dit terug op uw eindafrekening.

Energieloket gemeente Veendam

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen voor uw huis? Kijk dan ook op onze pagina Energieloket gemeente Veendam.