Energietoeslag 2023

In oktober 2023 is bekend gemaakt dat er opnieuw een energietoeslag komt. Deze toeslag wordt energietoeslag 2023 genoemd. Het is een eenmalige compensatie voor de kosten van de energierekening.

Let op: De energietoeslag 2023 is een andere, nieuwe regeling. Het wijkt af van de regeling energietoeslag 2022.

Wat is energietoeslag 2023?

De energietoeslag 2023 is een eenmalige tegemoetkoming voor de kosten van de energierekening. De tegemoetkoming is voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van de energietoeslag is € 800,00. 

Voor wie is de energietoeslag 2023?

Of u energietoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en uw woonsituatie. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden. U krijgt de toeslag alleen als u aan alle voorwaarden voldoet. 

Bij de energietoeslag kijken wij niet naar uw vermogen.

De energietoeslag kan aangevraagd worden vanaf 12 december 2023 tot en met 30 juni 2024. Op 1 juli 2024 sluit de regeling automatisch.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Veendam;
 • u bent Nederlander of wordt hiermee gelijkgesteld;
 • u woont in een zelfstandige woning;
 • er wordt niet gekeken naar uw vermogen;
 • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm  (zie het schema met inkomensgrenzen op deze pagina). 

Geen recht (uitsluitingsgronden) op eenmalige energietoeslag als:

 • u 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • u student bent;
 • u kamerbewoner bent;
 • u in een instelling woont (bijvoorbeeld zorg- of verpleeginstelling, revalidatiecentrum  of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u ingeschreven staat op een briefadres in de gemeente en u heeft geen eigen woonadres;
 • u in voorarrest of detentie verblijft;
 • u al eerder de energietoeslag heeft ontvangen.

Inkomensgrenzen per 1 januari 2024 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd*
Alleenstaand (ouder) €1.463,57 €1.625,36*
Samenwonend/getrouwd €2.090,80 €2.204,73*

*Ontvangt aanvrager en/of partner naast  AOW ook pensioen? Dan vindt er een pensioenvrijlating plaats. Voor een alleenstaande bedraagt deze € 25,05 en voor een echtpaar samenwonenden bedraagt deze € 50,10.

Automatisch toekennen energietoeslag 2023

Van een groep inwoners hebben wij onderzocht of ze recht hebben op de energietoeslag 2023. Op 21 november 2023 hebben wij aan hen een ambtshalve toekenningsbeschikking verstuurd. Zij krijgen deze toeslag automatisch uitbetaald.

Op 11 december wordt de toeslag uitbetaald. Eén dag later, 12 december, staat de energietoeslag op uw rekening. Of op die van uw bewindvoerder. 

Heeft u geen energietoeslag 2023 ontvangen?

Dan moet u zelf een aanvraag indienen. Aanvragen kan vanaf 12 december 2023 tot en met 30 juni 2024. Op 1 juli 2024 sluit de regeling automatisch. U kunt dan niet meer aanvragen.

Aanvraag

U kunt hier de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit doet u met uw DigiD. Voordeel van digitaal aanvragen is dat na het inloggen met uw DigiD een aantal gegevens al voor u zijn ingevuld. Heeft u een partner? Dan dient u samen de aanvraag in. Een ander voordeel is dat wij uw verzonden aanvraag meteen ontvangen. En dus ook sneller in behandeling kunnen nemen.

Bij de aanvraag moet u een aantal gegevens toevoegen. Onderstaande gegevens moet u toevoegen:

 • Geldig identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort, vreemdelingendocument), geen rijbewijs
 • Bewijsstuk van uw inkomen (loon-uitkeringsspecificatie, alimentatie etc.)

De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij verwachten in het begin veel aanvragen. Hierdoor kan de afhandeling van uw aanvraag mogelijk langer kan duren dan u van ons gewend bent. Als u er voor zorgt dat u de aanvraag compleet inlevert, dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen.

Let op: Als wij vragen hebben over uw aanvraag, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Wij bellen met een afgeschermd nummer. Wij willen u vragen om deze telefoontjes wel te beantwoorden. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller behandelen. Dat is fijn voor u en fijn voor ons. 

Energietoeslag 2023 aanvragen

Wilt u graag hulp bij het invullen van het (digitale) formulier? 

Dan kunt u contact opnemen met het formulierenteam van De Basis, elke woensdag van 9.00 – 11.00 uur (telefoonnummer 0598 698114). Of de formulierenbrigade van Humanitas, elke maandag  van 10.30 – 12.30 uur in de Bibliotheek van Veendam. Zij kunnen u helpen met het invullen van het digitale en papieren formulier. 

Heeft u nog vragen?

Kijk ook op bij de veelgestelde vragen over de eenmalige energietoeslag 2023 op deze pagina. 

U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0598 652222.

Heeft u nog vragen?

Kijk ook op bij de veelgestelde vragen over de eenmalige energietoeslag 2023 op deze pagina. 

U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0598 652222.

 • De energietoeslag is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veendam met een netto-inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

  Lees verder
 • Op de website hebben wij een tabel geplaatst. In deze tabel kunt u zien wat het inkomen tot 120% is passend bij uw situatie. Onderstaand de tabel zoals deze ook op de website staat. 

  Inkomensgrenzen per 1 juli 2023 exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm

  Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd*
  Alleenstaand (ouder) €1.386,95 €1.547,74*
  Samenwonend/getrouwd €1.981,34 €2.101,70*

  *Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 25,15 voor een alleenstaande en € 50,30 bij een echtpaar niet zien als inkomen.

  Inkomensgrenzen per 1 januari 2024 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm.

  Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd*
  Alleenstaand (ouder) €1.463,57 €1.625,36*
  Samenwonend/getrouwd €2.090,80 €2.204,73*

  *Ontvangt aanvrager en/of partner naast  AOW ook pensioen? Dan vindt er een pensioenvrijlating plaats. Voor een alleenstaande bedraagt deze € 25,05 en voor een echtpaar samenwonenden bedraagt deze € 50,10.

  Lees verder
 • De energietoeslag bedraagt € 800,00 per huishouden.

  Lees verder
 • Nee, bij de energietoeslag wordt er niet naar het vermogen gekeken.

  Lees verder
 • Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. De energietoeslag is een onbelaste uitkering. Dit betekent dat u over de energietoeslag geen belasting hoeft te betalen.

  Lees verder
 • Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw toeslagen van de belastingdienst. De energietoeslag is een onbelaste uitkering. Dit betekent dat u over de energietoeslag geen belasting hoeft te betalen.

  Lees verder
 • Nee, de deurwaarder mag geen beslag leggen op uw energietoeslag. De energietoeslag is bijzondere bijstand en wordt verstrekt ter compensatie van specifieke kosten (de hoge energielasten).

  Lees verder
 • Omdat u van ons een uitkering ontvangt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Wij hebben met de gegevens zoals die in september 2023 bij ons bekend waren, gekeken of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan hoeft u niet aan te vragen. De toeslag wordt dan ambtshalve (zonder aanvraag) aan u toegekend. U ontvangt binnenkort de toekenningsbeschikking waarin wij de energietoeslag aan u toekennen. 

  Heeft u een beschikking ontvangen maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Mogelijk heeft u de toeslag onterecht ontvangen. En kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

  Lees verder
 • Op dit moment controleren wij of u ook aan de voorwaarden van energietoeslag 2023 voldoet. Als dit zo is dan ontvangt u binnenkort van ons een beschikking. Controleer deze goed!
  Als de gegevens in de beschikking kloppen dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt de toeslag dan automatisch.

  Ontvangt u geen beschikking? Dan hebben wij niet kunnen vaststellen dat u aan de voorwaarden voldoet. U kunt dan zelf de energietoeslag aanvragen.

  Lees verder
 • De energietoeslag wordt aan uzelf betaald. Heeft u een bewindvoerder? Dan moet de energietoeslag aan uw bewindvoerder worden betaald.

  Lees verder
 • Als u een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente ontvangt, dan wordt de toeslag betaald op het rekeningnummer waarop ook uw uitkering wordt gestort. Dit zal doorgaans de bewindvoerder zijn omdat die uw financiën beheert. 

  Lees verder
 • Bij een aanvraag bijzondere bijstand geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de aanvraag naar waarheid hebt ingevuld. En dat u de gevraagde gegevens naar juistheid en volledigheid hebt aangeleverd.

  Lees verder
 • Ja dat kan. U heeft een beschikking ontvangen op basis van de informatie zoals die in september 2023 bij de gemeente bekend is. Mogelijk is er later iets in uw situatie gewijzigd waardoor u geen recht op de toeslag heeft. Neem in dit geval contact op met de gemeente. De gemeente kijkt dan samen met u hoe dit opgelost kan worden.

  Lees verder
 • Ja dat kan. Bijvoorbeeld omdat u energietoeslag heeft aangevraagd en achteraf blijkt dat u hier geen recht op had. Neem in dit geval contact op met de gemeente. De gemeente kijkt dan samen met u hoe dit opgelost kan worden.

  Lees verder
 • Dan controleren wij of u aan de voorwaarden van de energietoeslag voldoet. Als dat zo is, dan hoeft u de energietoeslag niet zelf aan te vragen. De toeslag wordt dan ambtshalve (zonder aanvraag) aan u toegekend. U ontvangt binnenkort de toekenningsbeschikking waarin wij de energietoeslag aan u toekennen.

  Lees verder
 • Helaas kunnen wij niet controleren of u aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023 voldoet. Wij hebben namelijk geen gegevens van u. U zal zelf de toeslag moeten aanvragen. 

  Het is op dit moment nog niet mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Via de website en sociale media informeren we u zo goed mogelijk

  Lees verder
 • Ja, u moet de eenmalige energietoeslag zelf aanvragen. U krijgt het niet automatisch.

  Lees verder
 • Op 11 december 2023 gaan wij de energietoeslag uitbetalen. Een dag later, 12 december, staat het op uw rekening. 

  Heeft u een bewindvoerder? Dan wordt de energietoeslag aan uw bewindvoerder uitbetaald.

  Lees verder
 • Van een groep inwoners hebben wij kunnen onderzoeken of ze recht hebben op energietoeslag 2023. Het gaat om huishoudens die voldoen aan de voorwaarden én:

  • die een uitkering levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangen van de gemeente.
  • huishoudens die geen uitkering ontvangen maar vorig jaar wel energietoeslag 2022 hebben ontvangen. En die in september 2023 een inkomen hadden tot 120% van de bijstandsnorm.

  Deze groep ontvangt automatisch een toekenningsbeschikking. Deze hebben wij verstuurd op 21 november 2023. Hiervoor hoeft u niets te doen.

  Controleer de beschikking goed. Ook de voorwaarden.

  Als de gegevens in de beschikking kloppen dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt de toeslag dan automatisch. Kloppen de gegevens niet? Geef dit dan voor 6 december 2023 aan ons door. Dan passen wij uw wijziging aan. 

  Lees verder
 • Mogelijk is een van onderstaande situaties van toepassing.

  • Wij hebben niet kunnen vaststellen of u aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023 voldoet;
  • Wacht tot 18 december 2023 of u of uw bewindvoerder een beschikking heeft ontvangen;
  • U voldoet niet aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023 (zie de voorwaarden en uitsluitingsgronden op de website);
  • U bent bij iemand inwonend die de energietoeslag heeft ontvangen. De energietoeslag wordt aan een huishouden verstrekt en wordt daarom aan 1 persoon uitbetaald. Voorbeeld: een meerderjarig kind is inwonend bij de ouders. Dan wordt de toeslag betaald aan de ouders of aan het kind.

  Bent u van mening dat u wel aan de voorwaarden voldoet maar heeft u geen beschikking ontvangen? Neem dan na 18 december 2023 contact met ons op. Dan kunnen wij met u meekijken.

  Lees verder
 • U kunt vanaf dinsdag 12 december 2023 energietoeslag 2023 aanvragen. Hoe u dit kun doen staat bij de vraag “Hoe vraag ik de toeslag aan’.

  Lees verder
 • Via onze website kunt u vanaf 12 december 2023 de aanvraag indienen. Inloggen doet u met uw DigiD. Voordeel van digitaal aanvragen is dat na het inloggen met uw DigiD een aantal gegevens al wordt ingevuld. Heeft u een partner? Dan dient u samen de aanvraag in.

  Als u klaar bent met het invullen van het formulier, klikt u op ‘bevestigen’. Let op: De aanvraag is pas ingediend bij de gemeente als ook uw partner de aanvraag heeft bevestigd. Uw partner krijgt via de mail het verzoek om de aanvraag te bevestigen. Daarna heeft u de aanvraag ingediend.

  Lees verder
 • Dan kunt u contact opnemen met het formulierenteam van De Basis, elke woensdag van 9.00 – 11.00 uur (telefoonnummer 0598 698114) of de formulierenbrigade van Humanitas, elke maandag  van 10.30 – 12.30 uur in de Bibliotheek van Veendam.

  Lees verder
 • Nee, als u het lastig vindt om digitaal aan te vragen mag u vanaf 12 december 2023 ook een papieren aanvraagformulier ophalen. Deze liggen bij het BWI (Jan Salwaweg 1). Controleer de openingstijden op de website.

  Wist u dat het formulierenteam van De Basis ook helpt bij het invullen van digitale aanvraagformulieren? U kunt contact met De Basis opnemen via (telefoonnummer 0598 698114).

  Lees verder