Zorg en ondersteuning

 • Hulp of zorg nodig?

  Vindt u het moeilijk om sommige dingen nog zelf te doen? Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een beperking? Of bent u langere tijd mantelzorger en vindt u het moeilijk om alles nog goed te regelen? Er zijn organisaties die u dan kunnen helpen.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo consulent wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

 • Hulp voor mantelzorgers

  Zorgt u lange tijd voor een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, handicap of ouderdom? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger. Misschien kunnen we u helpen met begeleiding en hulp.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Een vrijwilliger werkt dan ook niet voor het geld. Wel voor de gezelligheid, om iets te willen doen voor zijn medemens, omdat het zijn hobby is, om ervaring op te doen of gewoon omdat iemand het toch moet doen.

 • Vrijwilligersverzekering

  Eén van de manieren waarop de gemeente vrijwilligers ondersteunt dit ondersteunt is met de vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in een gemeente zijn daarmee automatisch verzekerd voor de meest voorkomende schades.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat.

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner of familielid? U kunt dit melden bij het meldpunt Zorg en Veiligheid. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

 • Beschermd Wonen

  Kunt u niet (meer) zelfstandig of zonder begeleiding ergens wonen vanwege psychische of sociale problemen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor Beschermd Wonen.