Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u lange tijd voor een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, handicap of ouderdom? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger. Misschien kunnen we u helpen met begeleiding en hulp.

Als u een tijdje geen mantelzorg kunt bieden, is het mogelijk dat iemand de zorg van u overneemt. Bijvoorbeeld omdat u zelf langere tijd ziek bent of op vakantie gaat.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden voor tijdelijke respijtzorg omdat u een tijdje niet kunt zorgen. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Het duurt niet langer dan 28 dagen.
  • Het kan niet als er:
    • een ander familielid of kennis is die het tijdelijk kan overnemen.
    • geen indicatie is voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
    • hulp uit een aanvullende zorgverzekering mogelijk is.

Bijzonderheden

Meer weten? Kijk bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg MantelzorgNL.

Aanpak

Wilt u hulp bij het mantelzorgen? Laat het ons weten. Dit gaat zo: