Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo consulent wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning zodat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen:

  • Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld, zonder aanvraag bij de gemeente.
  • Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals vervoersvoorzieningen, woonvoorziening en rolstoelvoorzieningen.

Algemene voorziening begeleiding (AVB)

De algemene voorziening begeleiding Wmo is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veendam die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een AV-medewerker wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig. Voor deze ondersteuning is geen indicatie nodig en  hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Medewerkers van de algemene voorziening begeleiding zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 0598 698114

U kunt ook terecht bij:

  • Compaen, in het Veencompas, Jan Salwaplein 3 in Veendam
  • Cosis Veendam, aan de Jakob Bruggemalaan 74 in Veendam

In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur bij de AVB. Wilt u toch langskomen om in gesprek te gaan? Dan kan hier voor een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0598 698114.

Algemene vooorziening huishoudelijke hulp (AVHH)

Huishoudelijke hulp is een algemene voorziening. Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betaalt u wel een eigen bijdrage (€ 19,00 per maand, prijzen 2021).

Heeft u problemen met het schoonhouden van uw huis? Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met de organisaties Buurtdiensten of De Nieuwe Zorg Thuis. Zij kijken samen met u wat u zelf nog kunt doen, wat familie of vrienden voor u kunnen betekenen en of het nodig is dat de huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente wordt ingezet door de organisatie.

Melding ondersteuning Wmo

Wilt u een aanvraag voor ondersteuning via de Wmo doen? U maakt een melding bij Bureaudienst Wmo van gemeente Veendam. Neem hiervoor contact op met de gemeente:

  • U kunt bellen tijdens het telefonisch spreekuur van de Wmo (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur), via telefoonnummer: 0598 652222
  • Of neem contact op via de mail bureaudienstwmo@dekompanjie.nl
  • Tijdens uw aanmelding wordt (indien nodig) direct een afspraak ingepland voor het keukentafelgesprek
  • U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een keukentafelgesprek en u bruikbare informatie en advies geven.
  • Tijdens het (keukentafel)gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis wordt er door de Wmo consulent van de gemeente onderzocht waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen.
Adres en contact Wmo

Bureaudienst Wmo vindt u in Veendam naast zwemparadijs Tropiqua:

Jan Salwaweg 5
9641 LL Veendam

In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur bij de Wmo, wilt u toch langskomen om in gesprek te gaan? Dan kunt u een afspraak maken via: 0598 652222

Heeft u een probleem met een door de gemeente verstrekte voorziening (zoals een rolstoel of scootmobiel)? Dan kunt u direct contact opnemen met RSR.

Telefonisch spreekuur

U kunt telefonisch contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur Wmo, telefoonnummer: 0598 652222

Het telefonisch spreekuur Wmo: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

U kunt ons ook mailen: bureaudienstwmo@dekompanjie.nl

Toetsingskader kwaliteit en rechtmatigheid Zorg WMO

In de vergadering van 20 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veendam de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsingskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Veendam en te vinden via: Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg WMO/Jeugd, u vindt de toetsingskaders daar als externe bijlage.