Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo consulent wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning zodat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen:

 • Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld, zonder aanvraag bij de gemeente.
 • Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals vervoersvoorzieningen, woonvoorziening en rolstoelvoorzieningen.

Algemene voorziening begeleiding (AVB)

De algemene voorziening begeleiding Wmo is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veendam die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een AV-medewerker wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig. Voor deze ondersteuning is geen indicatie nodig en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Medewerkers van de algemene voorziening begeleiding zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur via 0598 698114.

U kunt ook terecht bij:

 • Compaen, in het Veencompas, Jan Salwaplein 3 in Veendam
 • Cosis Veendam, aan de Jakob Bruggemalaan 74 in Veendam

In verband met het coronavirus is er geen inloopspreekuur bij de algemene voorziening begeleiding.​ Wilt u toch langskomen om in gesprek te gaan? Dan kan hier voor een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0598 698114.

Algemene voorziening huishoudelijke hulp (AVHH)

Huishoudelijke hulp is een algemene voorziening. Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betaalt u wel een eigen bijdrage van € 19,00 per maand (prijzen 2021).

Heeft u problemen met het schoonhouden van uw huis? Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met de organisaties Buurtdiensten (voor Veendam Noord) of De Nieuwe Zorg Thuis (voor Veendam Zuid). Zij kijken samen met u wat u zelf nog kunt doen, wat familie of vrienden voor u kunnen betekenen en of het nodig is dat de huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente wordt ingezet door de organisatie.

Buurtdiensten (Veendam Noord)

Neem contact op met Buurtdiensten via 085 0403790.

U kunt Buurtdiensten inschakelen als u in Veendam Noord woont. Dat zijn de volgende postcodegebieden:

 • 9631
 • 9632
 • 9633
 • 9641
 • 9645
 • 9646

De Nieuwe Zorg Thuis (Veendam Zuid)

Neem contact op met De Nieuwe Zorg Thuis via 085 0239043, of e-mail: hv@dnzt.nl.

U kunt De Nieuwe Zorg Thuis inschakelen als u in Veendam Zuid woont. Dat zijn de volgende postcodegebieden:

 • 9642
 • 9643
 • 9644
 • 9647
 • 9648
 • 9649

Aanpak

Wilt u een aanvraag voor ondersteuning via de Wmo doen? U maakt een melding bij Bureaudienst Wmo van gemeente Veendam. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat gaat zo:

 • Bel tijdens het telefonisch spreekuur van de Wmo (van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur): 0598 652222.
 • Of neem contact op via de mail: bureaudienstwmo@dekompanjie.nl.
 • Tijdens uw aanmelding wordt (als dat nodig is) direct een afspraak ingepland voor het keukentafelgesprek.
 • U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een keukentafelgesprek en u bruikbare informatie en advies geven. 
 • Tijdens het (keukentafel)gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis wordt door de Wmo consulent van de gemeente onderzocht waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen.