Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Het kan zijn dat mensen door een psychiatrische aandoening verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ) vervangt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). De Wet verplichte GGZ regelt wanneer iemand verplicht kan worden zorg te accepteren. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen. In de oude wet stond een gedwongen opname centraal, de Wet verplichte GGZ maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Gedwongen opname blijft ook mogelijk. De Wet verplichte GGZ is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. In de nieuwe wet is nu ook geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de behandeling, en in de zorg en ondersteuning daarna.

Aanpak

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wet verplichte GGZ). Dat gaat als volgt:

Melding doen WvGGZ

 • Log in met DigiD
 • Vul het formulier in

Wilt u anoniem een melding WvGGZ doen? Neem dan telefonisch contact met ons op:

 • Geef aan dat u een anonieme melding wilt doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ).
 • Wij zorgen dat uw melding correct en anoniem verwerkt wordt.

Het meldpunt Bezorgd coördineert meldingen op het gebied van veiligheid en zorg. Het meldpunt zorgt ervoor dat de juiste hulpverlener of instantie aan de slag gaat met de melding. We werken onder andere samen met de politie, woningcorporatie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, Geestelijke Gezondheids Zorg, maatschappelijke en sociale dienstverlening en verslavingszorg.

Ondersteuning voor naasten

Heeft u als naaste te maken met de verplichte ggz? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? Zoekt u steun of heeft u vragen? Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon voor de regio Groningen, José van Voorthuizen door een e- mail aan j.vanvoorthuizen@lsfvp.nl of door te bellen naar telefoonnummer 06 29476546. U kunt ook contact opnemen met de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSVP) zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 333 2222.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat het erger wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

  Het meldpunt werkt samen met wijkteams, zorgaanbieders, familie of directe omgeving, politie en het Veiligheidshuis aan een oplossing. Voor het doen van een melding is een DigiD nodig. Wilt u niet dat de persoon waarover de melding gaat, weet dat u de melding heeft gedaan? Geef dit daan aan bij de melding.

  Lees verder
 • Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als er hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten.

  Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen. Het kan ook dat de zorg thuis wordt ingezet.

  Lees verder
 • In geval van een crisis belt u 112.

  Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

  Lees verder
 • Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

  Lees verder
 • Verplichte zorg wordt ingezet als iemand dreigt zichzelf of anderen ernstig nadeel toe te brengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen.

  Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden.

  Betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Dit is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als hij dit wil, geeft de gemeente zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg.

  Lees verder