Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2021

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Veendam/648931/CVDR648931_1.html