Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen.

regels
De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Deze regels horen bij de bestemmingen die op de plankaart staan. 
toelichting
De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie. 
plankaart 
De plankaart verbeeldt de bestemming van de grond . De diverse bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de kaart is bijvoorbeeld ook de toegestane bouwhoogte opgenomen. Ook staan er arceringen op voor gebieden met een bijzondere waarde, zoals natuurwaarden en geluidszones.