Wat is een bestemmingsplan?

Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden. De overheid voegt al deze bestemmingen voor een bepaalde regio samen in een bestemmingsplan.

Waarom bestaan er bestemmingsplannen?
Het bestemmingsplan geeft de overheid handvatten om de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Ook vindt u in het bestemmingsplan de regels en bouwbepalingen die gelden voor het betreffende gebied en waaraan u moet voldoen bij het indienen van uw aanvraag, zoals 

●    de bouw- en goothoogte
●    het bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden 
●    de voorgevelrooilijn
Wat is een bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied Het plan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag er op de grond gebouwd of ondernomen worden? Denk hierbij aan:

●    woningen
●    bedrijven
●    winkels
●    horeca
●    landbouw
●    industrie 
●    recreatie
●    sportvoorzieningen 
Bent u verplicht om zich aan het bestemmingsplan te houden?
Ja. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor iedereen: burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat er qua bebouwing en ruimtegebruik mogelijk is op uw eigen perceel en in de omgeving ervan.