Waaraan moet mijn bouwaanvraag voldoen?

Als wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, beoordelen wij eerst of de aanvraag inhoudelijk voldoende gegevens bevat.

Alleen aanvragen met alle vereiste gegevens mogen wij als ‘ontvankelijk’ in behandeling nemen. Wilt u een onvolledige bouwaanvraag voorkomen, dan adviseren wij u om met ons in vooroverleg <link naar pagina ‘vooroverleg> te treden. De indieningsvereisten voor een vooroverleg  zijn:

●    Plattegronden van bestaande situatie inclusief maatvoering  (schaal 1:50 of 1:100)
●    Plattegronden van de nieuwe situatie inclusief  maatvoering  (schaal 1:50 of 1:100)
●    Geveltekeningen inclusief maatvoering (schaal 1:50 of 1:100)
●    Locatieschets (schaal 1:500 of 1:1000)
●    Foto’s van de bouwlocatie plus omgeving