Hoe komt een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan tot stand?

Vraag

Hoe komt een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan tot stand?

Antwoord

Bestemmingen en bestemmingsplannen in Nederland veranderen regelmatig. Landbouwgrond wordt bedrijventerrein, een woning wordt een restaurant of een huis wijkt af van de maximale bouwhoogte. De overheid kan bestemmingen op verschillende manieren aanpassen en heeft soms ruimte om toestemming te geven voor het afwijken van bestemmingen.

Het gemeentebestuur geeft opdracht om een bestemmingsplan te maken, bijvoorbeeld omdat op een locatie een nieuwe ontwikkeling nodig is en er nog geen gespecificeerd bestemmingsplan voor dat gebied is. Of er geldt al een bestemmingsplan voor een gebied, maar dat plan is verouderd en moet herzien worden. Ook komt het voor dat een enkele bestemming herzien wordt, omdat een burger of bedrijf daarom vraagt.

Zie ook deze producten