Hoe worden de bomen voor verlenen van een omgevingsvergunning beoordeeld?

Vraag

Hoe worden de bomen voor verlenen van een omgevingsvergunning beoordeeld?

Antwoord

De gemeente komt ter plekke om de bomen volgens een vaste beoordelingssystematiek te onderzoeken. Dit om willekeur uit te sluiten.

Zie ook deze producten