Wanneer mag ik beginnen met kappen van de boom?

Vraag

Wanneer mag ik beginnen met kappen van de boom?

Antwoord

Na het verlenen van een Omgevingsvergunning hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om hun bezwaar kenbaar te maken tegen de verleende vergunning. Pas na afloop van de bezwarentermijn mogen de bomen worden gekapt.

Zie ook deze producten