Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Samenvatting

  In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (bijvoorbeeld geboorteakte) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.

  Een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand aanvragen kunt u online regelen.

  Online regelen

  Hiervoor heeft u DigiD nodig.

  Online aanvragen uittreksel/afschrift burgerljke stand

  Bij de gemeente Veendam kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. Voor meer informatie over DigiD kijk op www.digid.nl.

  Heeft u geen DigiD, of wilt u liever persoonlijk een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand aanvragen aan de balie van het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken.

 • Hoe werkt het?

  Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt, omdat het ook kan zijn dat u een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) nodig heeft.

  Een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk/ partnerschapsregistratie) heeft plaatsgevonden.

  Welke mogelijkheden zijn er?

  Het is mogelijk om de onderstaande uittreksels of afschriften aan te vragen:

  • Geboorte.
  • Overlijden.
  • Huwelijks- en echtscheidingsregister/ partnerschapsregistratie.
  • Huwelijksontbinding/ ontbinding partnerschap.

  U kunt deze aktes en afschriften uit de Burgerlijke stand alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Kosten

  Uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke stand kost € 12,90.

  Dit geldt zowel voor een uittreksel in de Nederlandse taal als een internationaal uittreksel.

 • Afspraak maken

  Voor dit product moet u een afspraak maken. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

  Afspraak maken