Identiteitskaart

 • Samenvatting

  • Een ID-kaart vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente waar u woonachtig bent. Hiervoor maakt u online, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis een afspraak.
  • Na 5 werkdagen kunt u uw ID kaart persoonlijk ophalen. Iemand anders kan dit niet voor u doen. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken, dat kan tijdens de openingstijden.
  • Reist u buiten Europa, dan heeft u een paspoort nodig.
  • U mag naast een identiteitskaart ook een paspoort hebben.
  • Als u 18 jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig. Op uw identiteitskaart staat tot welke datum die geldig is.
  • Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf een identiteitskaart aanvragen.
  • De Nederlandse Identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.
  • De levertijd van een Nederlandse Identiteitskaart na aanvraag is ongeveer vijf werkdagen.

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  Wat moet u meenemen?

  • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als de geldigheidsdatum is verstreken. Ook beschadigde documenten moeten worden ingeleverd.
  • Voor kinderen tot 12 jaar is er een toestemmingsformulier nodig (PDF) van de ouders of van degene die het gezag heeft. Indien een gezaghouder niet mee kan komen tijdens de afspraak kan  het toestemmingsformulier (PDF) gebruikt worden. Vul het formulier volledig in, print het uit en neem het mee samen met het origineel legitimatiebewijs van de ouder die niet mee kan komen naar de afspraak.
  • 1 recente, goed gelijkende pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto eisen. De gezichtsopname wordt ook in de chip van het paspoort of de identiteitskaart opgeslagen.
  • De verschuldigde kosten.

  Voor kinderen tot 12 jaar

  • Voor de verkrijging van een Nederlandse Identiteitskaart hebben kinderen tot 12 jaar toestemming nodig van degene(n) die het gezag over de minderjarige uitoefen(t)(en); in veel gevallen zijn dit beide ouders. De toestemming kan aan de balie verleend worden of schriftelijk.
  • Het kind moet altijd zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen.
  • In elk geval dient één van de ouders/gezaghouders aanwezig te zijn bij de aanvraag. Deze ouder kan ter plekke toestemming geven en moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
  • De andere ouder/gezaghouder mag schriftelijk toestemming geven. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier reisdocument downloaden. Neem het schriftelijke toestemmingsformulier en de originele identiteitsbewijzen van alle ouders/gezaghouders mee. Bij de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring moet een origineel geldig identiteitsbewijs worden overlegd.

  Spoedprocedure

  Voor de identiteitskaart kunt u een beroep doen op de spoedprocedure. In die gevallen kunt u uw reisdocument in de regel de eerstvolgende werkdag na 10.00 uur het document ophalen bij de gemeente, als de aanvraag vóór 14.00 uur is gedaan. Aan een spoedprocedure zijn extra (€47,31) kosten verbonden.

  Verlies of diefstal

  Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 15 juni 2016 niet meer eerst  naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

  Visum

  Voor een enkel land is soms naast een Nederlandse Identiteitskaart ook een visum noodzakelijk. Voor informatie over visa kunt u zich het beste in verbinding stellen met de ambassade van het land van bestemming.

  Geldingheid ID- kaart in het buitenland

  Met een ID-kaart kunt u reizen naar alle landen die aangesloten zijn bij de EER en EU.

  Huisbezoek

  Kunt u door uw gezondheid niet persoonlijk langskomen om een ID kaart aan te vragen? Dan kunt u een huisbezoek aanvragen.

  Reizen met kinderen

  Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En hebt u een andere achternaam dan zij? Dan kan dit problemen opleveren bij de grens of op het vliegveld. U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Lees hierover informatie op de website van de Marechaussee.

  Afhalen binnen 3 maanden

  Als u het document niet afhaalt binnen 3 maanden dan vervalt het document van rechtswege. U hebt dan geen recht op teruggave van de door u betaalde leges.

  Meer informatie

 • Kosten

  • Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder € 50,65 (10 jaar geldig).
  • Identiteitskaart tot 18 jaar € 28,60 (5 jaar geldig).
  • Voor een spoedprocedure identiteitskaart betaalt u € 47,55 extra. Dit bedrag komt bovenop de kosten voor een normale aanvraag.

  Kosten dienen bij de aanvraag worden voldaan.