Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaat bouwen, verbouwen, slopen, installeren of iets anders in uw woonomgeving veranderen zoals een boom kappen of een inrit aanleggen? Dan heeft u in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning nodig.

  Meest voorkomende omgevingsvergunningen:

  U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kun u online regelen via het Omgevingsloket.

  Online omgevingsvergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Met de komst van de Omgevingsvergunning is er één loket voor alle vergunningen die vallen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Er is één loket voor het indienen van diverse aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. Deze zijn gebundeld in één omgevingsvergunning.

  Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningen check doen. U ziet dan direct of u wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen. Na de vergunningen check kunt u eventueel uw aanvraag doen. Dit kan online. Voor nadere info en uitleg kunt u naar www.olo.nl

  De omgevingsvergunning kent een tweetal procedures; de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen 8 weken na ontvangst op uw (ontvankelijke) aanvraag dient te beslissen. Deze termijn kan eenmalig met  6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Het Besluit wordt gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad en wordt 6 weken ter inzage gelegd.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Omgevingsvergunning zijn in de meeste gevallen leges verschuldigd.

 • Afspraak maken

  Voor dit product moet u een afspraak maken. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

  Afspraak maken