Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  Als u verhuist moet u uw adreswijziging doorgeven.

  Een verhuizing naar of binnen de gemeente Veendam kunt u online doorgeven.

  Online uw verhuizing doorgeven

 • Hoe werkt het?

  • Verhuist u binnen de gemeente Veendam of naar de gemeente Veendam? Of gaat u emigreren? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente.
  • Verhuist u van de gemeente Veendam naar een andere gemeente? Geef dan de adreswijziging door aan uw nieuwe gemeente.
  • De adreswijziging moet binnen vijf dagen na de verhuizing binnen zijn. Gaat u emigreren, dan moet de adreswijziging vijf dagen voor uw vertrek bij de gemeente binnen zijn.
  • Heeft u tijdelijk geen vaste woon - of verblijfplaats? Dan kunt u in bepaalde gevallen een briefadres aanvragen. Ook dan heeft u schriftelijk toestemming nodig met een handtekening en een kopie van een legitimatiebewijs.

  Wie kan aangifte van verhuizing doorgeven?

  • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

  Emigreren

  Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens één jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden.

  Wat moet u meenemen naar het gemeentehuis

  Verhuizen naar de gemeente:

  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Bij kamerverhuur een getekent huurcontract

  Verhuizen binnen de gemeente:

  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Bij kamerverhuur een getekent huurcontract

  Verhuizen naar het buitenland/emigreren:

  • De aangifte moet in persoon worden gedaan. (alle gezinsleden (inclusief minderjarige kinderen))
  • Indien u voornemens bent 8 maanden of langer in een periode van een jaar in het buitenland te verblijven, dan bent u verplicht om aangifte van vertrek naar het buitenland aan ons door te geven.
  • geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en kinderen
  • een zo volledig mogelijk nieuw adres in het buitenland

  Verhuizing en gemeentelijke belastingen

  Verkoopt u uw pand in 2016, dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Ook het eigenarendeel van de rioolheffing betaalt u voor een jaar. De gemeente kijkt bij deze belastingsoorten namelijk naar de situatie op 1 januari 2016. Bij verkoop verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.

  Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing en voor de afvalstoffenheffing, kunt u bij verhuizing ontheffing krijgen. De peildatum voor ontheffing is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u op de eerste dag staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)) bent u belastingplichtig. Na de wijziging van uw adres in de BRP krijgt u automatisch bericht over de ontheffing.

  Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing en geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

 • Afspraak maken

  Voor dit product moet u een afspraak maken. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

  Afspraak maken