Overzicht plangebieden

Steeds meer bestemmingsplannen worden in digitale vorm beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Veendam zijn de digitaal beschikbare bestemmingsplannen hieronder ingedeeld naar een aantal grotere plangebieden. Indien u op één van de gebiedsnamen klikt, krijgt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen dat gebied die in procedure zijn of die inmiddels van kracht zijn.

Het is mogelijk dat voor het plangebied waarnaar u op zoek bent nog geen digitaal bestemmingsplan bestaat. Hierover kunt u nadere informatie verkrijgen in de gemeentewinkel.

Overige