Omgevingsplein

De belangrijkste zaken

Bouw- of verbouwplannen? Of een ander initiatief? Daar komen vaak veel vragen bij kijken. Mag u die plannen zomaar uitvoeren of heeft u een vergunning nodig? Om het overzichtelijker en makkelijk voor u te maken, vindt u op het omgevingsplein de antwoorden op deze vragen.

Hoe het omgevingsplein werkt

Hier staat alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een correcte aanvraag voor een omgevingsvergunning of herzieningsverzoek bestemmingsplan. De informatie is onderverdeeld naar onderwerpen.

Elk onderwerp heeft zijn eigen 'Informatiehuis'. Door op het Informatiehuis te klikken, gaat u naar ‘binnen’. Elk huis heeft verschillende informatiekamers met specifieke informatie over gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid en regelgeving.

Informatiehuizen

 • Informatiehuis Wonen

  Veendam, waar woondromen uitkomen! Bouwkavels, koopwoningen en de nieuwbouwprojecten Buitenwoel en Woellust in de gemeente Veendam.

 • Informatiehuis Bouwen en omgeving

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Informatiehuis Duurzaamheid

  De gemeente ziet duurzaamheid als een kans en wil de gemeente inwoners en bedrijven stimuleren, informeren en enthousiasmeren voor duurzame alternatieven.

 • Informatiehuis Omgevingskwaliteit

  Denken aan de omgeving. Dat is heel belangrijk wanneer u wilt bouwen of verbouwen.

 • Informatiehuis Milieu

  Milieu is een belangrijk onderwerp. Het gaat over alles wat u ziet, voelt en ruikt.

 • Informatiehuis Brandveiligheid

  Voorkomen van brand is altijd beter dan blussen. Daarom hebben we per onderwerp praktische tips verzameld met betrekking tot brandveiligheid.

 • Informatiehuis Verkeer

  Bij het inrichten van een omgeving speelt verkeer een belangrijk rol. Zoals bij de bereikbaarheid van de buurt en de mogelijkheid tot parkeren. Maar ook bij overlast door bijvoorbeeld geur of geluid.

 • Informatiehuis Cultureel erfgoed

  Vind hier informatie over regels en procedures met betrekking tot het gebouwde culturele erfgoed en archeologie.

 • Informatiehuis Toezicht en handhaving

  Vind hier informatie over toezicht, melding of handhavingsverzoek, handhaving en bezwaar- en beroepsprocedures.