Infohuis: Bouwen en omgeving

Alle onderwerpen bouwen en omgeving

 • Ruimtecoaches

  Loopt u vast met uw bouwplan? Samen nadenken of in gesprek gaan over uw bouwplannen kan dan helpen. Praat er eens met een deskundige van de gemeente over: de Ruimtecoach

 • Procesbeschrijving

  Plannen om te bouwen of te verbouwen? Met deze stappen weet u wat u moet doen.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. Vaak moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Bestemmingsplannen en omgevingsbeleid

  Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Bomen kappen

  Wilt u een een boom, meerdere bomen of struiken kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen.

 • Bouwtekening uit het archief inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente. Er zijn verschillende redenen om inzage te krijgen in deze stukken. Bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag wilt indienen voor de verbouwing van een woning.

 • Bouwplannen bekijken

  Wilt u weten of er bouwplannen bij u in de buurt zijn? Alle bouwplannen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u een aansluitvergunning riolering aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

 • Toestemming kabels en leidingen leggen

  U wilt kabels en leidingen in grond van de gemeente aanleggen? Dan heeft u onze toestemming nodig. Voor grotere werkzaamheden heeft u een vergunning nodig.

 • Melding mobiele puinbreker

  Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit op tijd. Er zijn regels voor, om overlast voor andere mensen te voorkomen.