Brandveiligheid

Informatiehuis

Voorkomen van brand is altijd beter dan blussen. Daarom hebben we per onderwerp praktische tips verzameld met betrekking tot brandveiligheid. Op veiligheidsregiogroningen.nl/wat-wij-doen/omgevingsplein/ vindt u de wetten en regels die gelden voor diverse situaties en vindt u verwijzingen naar andere websites.