Infohuis: Verkeer

Alle kamers verkeer

  • Wetten, normen en richtlijnen

    Verschillende organisaties helpen bij vragen over de wetten, normen en richtlijnen.

  • Lokaal en regionaal beleid

    Over verkeer en vervoer zijn onlangs nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030. Hierin staat misschien interessante en nuttige informatie. Denk aan onderwerpen als wegenstructuur, wegencategorisering, parkeerplaatsen, fietsnetwerk, openbaar vervoer en bebouwde komgrens.